bannerMain

Вельмишановний Колего!

Якщо Ви зареєструвалися для участі в XVIII Конгресі СФУЛТ і виявили бажання її сертифікувати – ця інформація – ДЛЯ ВАС!
У зв’язку із необхідністю коректно опрацювати дані реєстрації великої кількості учасників конгресу (всього зареєструвалося понад 2500 лікарів України і світу), сертифікати почнуть розсилатися після 15 жовтня. Ми покладаємося на Вашу доброчесність і вважаємо підтвердженням Вашої участі реєстраційний внесок в розмірі 70 грн за кожний симпозіум, який Ви відвідували. Оплата реєстраційного внеску здійснюється на рахунок ГО «ВУЛТ» № UA293052990000026006026206841, в ПАТ КБ «ПриватБанк»МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736. АБО на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» 5169 3324 0544 1000
ДУЖЕ ВАЖЛИВО: В призначенні платежу обов'язково вкажіть своє Ім'я і Прізвище та вибрані симпозіуми. Сертифікати участі в окремому симпозіумі випускаються в pdf-форматі для самостійного видруку і розсилаються через е-пошту за умови оплати реєстраційного внеску в сумі 70 грн. (за участь в одному симпозіумі – але не більше трьох!). В цьому ж листі Ви отримаєте доступ до перегляду записів цих симпозіумів. З приводу будь-яких питань щодо сертифікації просимо писати на адресу оргкомітету за електронною адресою sfultkongress@gmail.com
Телефон для довідок: 050 3116087 чи 067 4473221 До уваги тих, хто вже зробив реєстраційний внесок, прохання перевірити, чи в призначені платежу Ви не забули вказати Прізвище та назви наукових симпозіумів. Якщо не вказали, то не гаючись надішліть на вказану вище е-адресу наступні дані: Ім’я Прізвище, дата, сума і Номер платіжного документу (квитанції). Якщо ВСЕ вказали нічого робити не потрібно. Книгу матеріалів Конгресу з статтями і тезами також можна замовити. Вона буде розсилатися після 30.10.2020. Оплата в сумі 250 грн. здійснюється на той самийрахунок, але в призначені платежу слід вказати: За тези, Ім’я та Прізвище
Сайт XVIII Конгресу СФУЛТ: https://ukrcomexpo.com/CongressSFULT-2020 Сподіваємося, що Ваша участь у ХVІIІ Конґресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств була корисною та приємною для Вас. До нових зустрічей. ОРГКОМІТЕТ

Програма XVIII Конгресу СФУЛТ

1-й потік

Програма конференції (1-й потік)

1 жовтня 2020 року

9:00–13:00

Науковий симпозіум «ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ, ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ, ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ, УРОЛОГІЯ, ПРОКТОЛОГІЯ»

Модератор: Ігор Трутяк , професор, завідувач кафедри травматології і ортопедії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


09:00–09:05 ВІТАННЯ та ВСТУПНЕ СЛОВО

09:05–09:20 ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ПОКРАЩАННЯ ПЕРФУЗІЇ КИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ

О.І. Ткаченко, В.Є. Максимовський, В.В. Пирогов, Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету, Одеса

09:20–09:30 ЕНДОВАСКУЛЯРНА ТЕХНІКА ПРИ АОРТОІЛІАКАЛЬНІЙ ОКЛЮЗІЇ

Петро Стабішевський, Перемишль, Польща

09:30–09:45 ОРГАНОЗБЕРІГАЛЬНА ХІРУРГІЯ СЕЛЕЗІНКИ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ НАСЛІДКІВ АСПЛЕНІЇ

І.Й. Євстахевич, Ю.Л. Євстахевич, М.М. Семерак, О.В. Книш, І.Б. Бардах, ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», Київ

09:45–10:00 МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ АБДОМІНАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

І.Ю. Полянський, О.С. Полянська, О.І. Гулага, І.І. Москалюк, Буковинський державний медичний університет, Чернівці

10:00–10:10 НУТРИТИВНА ТЕРАПІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕНСИВНОІ ТЕРАПІЇ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ

Я.М. Підгірний Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

10:10–10:15 ГІПЕРКОАГУЛЯЦІЯ, СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЕННЯ Й ДИСЛІПІДЕМІЯ ЯК ПРОГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ У ПАЦІЄНТІВ З НЕХОДЖКІНСЬКИМИ ЛІМФОМАМИ

І.Є. Дзісь, О.Я. Томашевська,Є.І. Дзісь, Н.Я. Томашевська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

10:15–10:30 МІКРОТІЯ. ЛІКУВАННЯ. ЛЬВІВСЬКИЙ ДОСВІД

В.С. Савчин, А.Б. Різник, В.В. Олашин, КНП «8-ма міська клінічна лікарня м. Львів», Косметологічна лікарня м. Львів

10:30–10:45 ЗАСТОСУВАННЯ СО2-ЛАЗЕРА ТА ПЛАЗМОТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЯ РУБЦІВ КИСТІ

І. Трутяк, Н. Калинович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

10:45–11:00 ВМІСТ МАТРИЧНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ У РАНОВОМУ ЛОЖІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Р.Н. Грицевич, В.В. Верещака, М.П. Гончаров, Н.С. Нікітіна, Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», Львів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

11:00–11:15 ПРОФІЛАКТИКА ІНТРАОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ КЛАСИЧНОГО КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ ЗА M. STARK ТА МОДИФІКОВАНОЮ МЕТОДИКОЮ

І.З. Гладчук, Ю.В. Герман, Д.О. Григурко, Одеський національний медичний університет, Одеса

11:15–11:25 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДРАКУ І ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

О.О. Єгоров, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2, Харків

11:25–11:40 ГЕНІТОУРИНАРНИЙ СИНДРОМ ПІСЛЯ ТРАНСВАГІНАЛЬНОЇ ГІСТЕРЕКТОМІЇ

О.М. Прощенко, Я.М. Вітовський, С.В. Маркітанюк, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

11:40–11:55 ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ – ХВОРОБА ЗІ СПАДКОВОЮ СХИЛЬНІСТЮ

О.А. Корчинська, Б.М. Корчинський, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

11:55–12:10 РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ ВІКОМ 22–35 РОКІВ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ. ОЦІНКА СТАНУ ГІСТО- ТА УЛЬТРАСТРУКТУРИ ЯЄЧОК

О.І. Готюр, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ

12:10–12:25 АКТУАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ УРОПАТОГЕНІВ ДО СУЧАСНИХ АНТИБІОТИКІВ

Сергій Сова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

12:25–12:40 ЛІКУВАННЯ АНАЛЬНОЇ ТРІЩИНИ НЕОПЕРАТИВНИМ МЕТОДОМ

Михайло Фульмес, Приватна практика,Нью-Йорк, США


12:40–13:00 Обговорення
13:00–15:00

Церемонія відкриття конгресу і Пленарне засідання

13:00–14:00 ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ. ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ

 • Професор Андрій Базилевич, президент Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ)

 • Академік Любомир Пиріг, почесний президент СФУЛТ

 • Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України

 • Роксоляна Горбова, голова СФУЛТ-США

 • Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), віце-президен СФУЛТ, Україна

 • Василь Антонів, голова УЛТР, Російська Федерація

 • Петро Ленчур, голова УАЛТПА, США

 • Роман Крегг, голова УЛТВБ, Велика Британія

 • Лавро Богодар Кучинський, Бразилія

 • Петро Стабішевський, голова УЛТП, Польща

 • Орест Чемерис, директор ДОЗ Львівської облдержадміністрації, Україна

 • Іван Сорока, президент Українського лікарського клубу, Україна

 • Олег Дуда, голова УЛТ у Львові, Україна

 • Андрій Батрух, ЛТН, Німеччина

 • Павло Ангелутца, голова УЛТА, Австралія

 • Оксана Соляк, член УЛТШ, Швейцарія


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: Андрій Базилевич, професор, президент СФУЛТ


14:00–14:15 ДІЯЛЬНІСТЬ СФУЛТ

Андрій Базилевич, проф. д-р мед. наук, професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, президент СФУЛТ, Львів

14:15–14:30 РОБОТА СФУЛТ у США–2020

Роксоляна Горбова, віце-президент СФУЛТ, голова СФУЛТ у США

14:30–14:45 ЛІКАРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПОТРЕБА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ В УКРАЇНІ

Олег Мусій, президент ВУЛТ, Київ

14:45–15:00 БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК – ДУМКА ЛІКАРІВ

Микола Тищук, перший заступник голови правління ВУЛТ, голова правління Одеської крайової організації ВУЛТ, Одеса15:00–18:00

Організація охорони здоров’я, громадське здоров’я, медична освіта

Модератор: Олександр Волосовець, член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця


15:00–15:05 ВСТУПНЕ СЛОВО

15:05–15:20 ЩО НАМ ПРОПОНУЮТЬ ЗАРАЗ ПІД ВИГЛЯДОМ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ (законопроєкт № 2445-д)

Костянтин Надутий, голова Президії 'Національної лікарської ради України, Київ

15:20–15:35 МЕДИЧНЕ САМОВРЯДУВАННЯ — ПЛАТФОРМА СИСТЕМНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МОБІЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ КОЛЕКТИВІВ І РЕСУРСІВ ТА ЗАПОРУКА ФАХОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Олена Гордієнко, Філія № 1 КНП «КДЦ» Шевченківського району м. Київ

15:35–15:50 ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Володимир Синиця, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

15:50–16:05 ЯК УЛТ У ЛЬВОВІ ФОРМУЄ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ ДУМКУ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СЬОГОДЕННЯ

Олег Дуда, Роман Сліпецький, УЛТ у Львові, КНП ЛОР ЛОРЛДЦ, Львів

16:05–16:20 МАСШТАБИ ЗАПОБІГАННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ АМБУЛАТОРНОМУ ЛІКУВАННЮ

В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Л.О. Гриценко, Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України, Дніпро

16:20–16:35 РЕФОРМУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЇ У СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

Мирон Угрин, Центр стоматологічної імплантації та протезування «ММ», Львів

16:35–16:50 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Ігор Гущук, Національний університет «Острозька академія», м. Острог

16:50–17:20 ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Волосовець Олександр, Кривопустов С.П., Грищенко Н.В., Черній О.Ф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

17:20–17:35 СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА В НІМЕЧЧИНІ

Батрух Андрій Верголен Миослава Українського Лікарського Товариства Німеччини

17:35–17:45 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРІВ У НІМЕЧЧИНІ

Український Олексій, Herz- und Diabetes Zentrum Nordrhein-Westfalen, Німеччини

17:45–17:55 НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ РЯТІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В ПОЛЬЩІ"

Савка Я., Вища школа державна в Саноку, Польща

18:05-18:15 КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПЕДІАТРИЧНА ПРОГРАМА СТАЖУВАНЬ – «КВАНТОВИЙ СТРИБОК» ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ; КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АТИПОВОЇ МІГРАЦІЇ

Семенюк О.O., Ромач М., Рутка Джеймс, Рутка Джон, Микитин Т., Іванюк З., Кузик А., Чомоляк Ю., Костюкова Д., Микитин Т.І., Колівошка Ю.В., Біганич К.Л. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького; Комунальне некомерційне підприємство міська дитяча клінічна лікарня м. Львова, м. Львів, Україна; Університет Торонто, м. Торонто Канада; Ужгородський національний університет, м. Ужгород; Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”, м. Київ, Україна

18:15–18:25 ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТЕРЕНКУРІВ

Іванків Зоряна, ГО «Магдебурзьке право», м. Львів

18:25-18:35 ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Стеблюк Всеволод, Міністерство у справах ветеранів України, м. Київ, Україна

18:35-18:45 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2020–2024 РОКИ

Паньків І.В., КНП "Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" Тернопільської обласної ради, м. Тернопіль


18:45–18:55 Обговорення

2 жовтня 2020 року

9:30–13:30

Науковий симпозіум «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ»

Модератор:
Валентина Величко, професор, завідувач кафедри сімейної медицини Одеського національного медичного університету
Володимир Колоденко, професор, президент Одеської крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства, д-р мед. наук, професор


9:30–9:35 ВІТАННЯ

9:35–10:00 НАСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА КАРДІОЛОГІВ 2020 З ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ: У ФОКУСІ РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

С. Тихонова, Одеський національний медичний університет, Одеса

10:00–10:20 МЕНЕДЖМЕНТ В ЛІПІДОЛОГІЇ

Л. Колотвіна, Одеський національний медичний університет, Одеса

10:20–10:50 МЕНЕДЖМЕНТ ПАЦІЄНТА З БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ У СПИНІ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

І. Шмакова, Г. Шаповалова, Одеський національний медичний університет, Одеса

10:50–11:10 ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ: ЧИ ІСНУЄ «ЧАРІВНА» ПІГУЛКА?

Я. Венгер, Одеський національний медичний університет, Одеса

11:10–11:30 МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ — ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСТЕОАРТРИТУ

Г. Данильчук, Одеський національний медичний університет, Одеса

11:30–11:50 ЯКИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА ПІДХОДІВ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ЛІКУРЮ-ІНТЕРНІСТУ, ЩОБ ЕФЕКТИВНО ЛІКУВАТИ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Василь Скибчак, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

11:50–12:10 ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї

В. Колоденко, Одеська крайова організація Всеукраїнського лікарського товариства, Одеса

12:10–12:30 ВАГІТНА НА ПРИЙОМІ У СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

С. Хаскіна, Обласний центр планування сім´ї та репродукції людини, Одеса

12:30–12:50 ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА ІЗ ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ

С. Коваленко, Одеський національний медичний університет, Одеса

12:50–13:20 ОЖИРІННЯ ТА ДІАБЕТ — МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ У РОЗВИНЕНОМУ СВІТІ

В. Величко, Одеський національний медичний університет, Одеса


13:20–13:30 Обговорення15:00–19:00

КРУГЛИЙ СТІЛ 1 / ROUND TABLE 1
ОПІКИ – СВІТОВИЙ ДОСВІД / BURNS – GLOBAL PERSPECTIVES

15:00–15:05 ПРИВІТАННЯ / WELCOME

15:05–15:25 ЯКІСТЬ ПІКЛУВАННЯ ЗА ОБПЕЧЕНИМИ

Горбова Р., м. Голмс, ПА, США

15:25–15:45 ОСНОВИ ПІКЛУВАННЯ ЗА ОБПЕЧЕНИМИ В ЄГИПТІ

ЕлМенуфій Т., м. Новий Кайро, Єгипт

15:45–16:05 ОСНОВИ ПІКЛУВАННЯ ОПЕЧЕНИХ В УКРАЇНІ

Сорокіна О., м. Дніпро, Україна

16:05–16:25 ОСНОВИ ПІКЛУВАННЯ ЗА ОБПЕЧЕНИМИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС МИРУ І БОЮ

Ловга В., м. Львів, Україна

16:25–16:45 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ

Савчин В., Остап’юк Л. , м. Львів, Україна

16:45–17:05 СИНДРОМ ДИХАЛЬНОЇ ТРИВОГИ ДОРОСЛИХ З ОПІКАМИ

Чорнопищук Р., м. Вінниця, Україна

17:05–17:20 ДОСВІД ПІКЛУВАННЯ ЗА ОБПЕЧЕНИМИ В АНГЛІЇ, ВЕЙЛЬСІ ТА УКРАЇНІ

Роспопа Я., Центр Опіків Св. Андрія, м. Есекс, Англія

17:20–17:30 ОСНОВИ ПІКЛУВАННЯ ЗА ОБПЕЧЕНИМИ ПРИ МАСОВИХ УРАЖЕННЯ

Канційо Л., м. Форт Сем Гюстон,ТКс, США

17:30–17:45 ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ РЕАНІМАЦІЇ ТРАВМОВАНИХ

Куперусь К., Лейквуд, ВА, США


17:45–18:00 Обговорення
3 жовтня 2020 року

9:00–13:00

Науковий симпозіум: ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ (КАРДІОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ, ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ, КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ)

Модератор: Нестор Середюк, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестриства


09:00–09:05 ВІТАННЯ

09:05–09:20 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ

Мойсеєнко В.О. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

09:20–09:40 НЕЗАРОЩЕНЕ ОВАЛЬНЕ ВІКНО ЯК ПРИЧИНА ПАРАДОКСАЛЬНОЇ ТРОМБОЕМБОЛІЇ

Іванів Ю.А., Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів

09:40-10:00 ІНГІБІТОРИ НЗКТГ-2 У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Капустинська О.С., ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, м. Львів

10:00-10:20 ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА З ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Перепелиця М.В., ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, м. Львів

10:20-10:35 ПОДІЙНЕ МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ

Сороківський Михайло, Ковальчук Р., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів

10:35-10:50 ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ГІПЕРПЛАСТИЧНИЙ ГІНГІВІТ ЯК НЕБАЖАНИЙ ЕФЕКТ ДИГІДРИПІРИДИНОВИХ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ

Середюк І.Н., Середюк Н.М., Бєлінський М.В., Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

10:50-11:05 МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Грищук Л.А., Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль

11:05–11:20 ТРАНСТОРАКАЛЬНА БІОПСІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІІ В ДІАГНОСТИЦІ ТОРАКАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Невзгода О., Невзгода А., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:20–11:35 ЕКСУДАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ПЛЕВРИТ У СТРУКТУРІ ПОЗАЛЕГЕНЕВОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Рак Л., Невзгода О., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:35–11:50 АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ НАСТОЙОК ПРОПОЛІСУ ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ МІКРОФЛОРИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Мотика О., Гудзь Н.І., Туркіна В.А., Фетько М.М., Геник І.Д., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів

11:50–12:05 АНАЛІЗУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УРАЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Рябуха О.І., Федоренко В.І., Львівський медичний інститут, м. Львів

12:05–12:20 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ З ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ТА ПОРУШЕННЯМ ФІБРИЛОГЕНЕЗУ

Іськів М.Ю., Лук'яненко Н., ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Медичний центр «Medicover», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

12:20–12:35 ПРИКАРПАТСЬКА ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА ВИТОКИ, СТАНОВЛЕННЯ, ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ (ДО 75-РІЧЧЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Середюк Н.М., Середюк В.Н., Середюк М.-А.В., Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ


12:35–12:45 Обговорення

13:00–16:00

КРУГЛИЙ СТІЛ 2: COVID-19 - В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Модератор: Невзгода Олексендр, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів


13:00–13:05 ВІТАННЯ

13:05–13:20 ЯКІСТЬ ЛІКУВАННЯ НЕДУГ КОРОНАВІРУСУ

Горбова Р., Невзгода А., СФУЛТ-США, м. Голмс, ПА, США

13:20–13:35 COVID-19 – досвід Великої Британії

Крегг Р. УЛВБ, Лондон, Велика Британія

13:35–13:50 COVID-19 – досвід Австралії

Ангелуца Павло, Приватна сімейна практика, Австралія

13:50–14:05 COVID-19 НА ЛЬВІВЩИНІ. ПОРАЗКИ ТА ПЕРЕМОГИ

Іванченко Н.О., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, КНП ЛОР "ЛОІКЛ", м. Львів

14:05–14:20 ІМУНОКОМПРОМЕНТОВАНІ ПАЦІЄНТИ І COVID-19

Чоп'як Валентина, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, КНП ЛОР "ЛОІКЛ", м. Львів

14:20–14:35 МОРФОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ COVID-19 ТА ГРИПІ A H1N1

Ніколаєнко Софія, Кузик Петро, Гичка Сергій, Діброва Юлія, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

14:35–14:50 СЕРЦЕВО-СУДИННІ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ COVID-19: ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Полянська О.С., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

14:50–15:00 ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ STEMI/NSTEMI, ПОВ’ЯЗАНІ З COVID-19

Середюк Н.М., Матлах А.Я., Деніна Р.В., Процик В.Л., Гнатик М.Я., Діденко О.С., Королюк В.Д., Петровський Т.Р., Бєлінський М.В., Твердохліб І.З., Івано-Франківський національний медичний уінверситет, м. Івано-Франківськ

15:00–15:10 ОСОБЛИВОСТІ ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ФОРМУЛИ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

Брезицька Д.М., ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", м. Київ; Острозька центральна районна лікарня, м. Острог

15:10–15:20 КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ВІДНОСИН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Дубицька Н.Т., м. Львів, Україна

15:20–15:35 АТИПОВА ПНЕВМОНІЯ COVID-19

Невзгода А., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

15:35–15:50 COVID-19 У ДІТЕЙ

Грициляк М., Дитяча Практика Паркридж, м. Чикаго, ІЛ, США

15:50–16:05 COVID-19 – ШКІРНІ ПОЗНАКИ

Тунсталь І., УЛТПА-ДС, м. Анендеєл, ВА, США

16: 05-16:20 ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИСЕПТИЧНОГО ГЕЛЮ З НАСТОЙКОЮ ШАВЛІЇ

Гудзь Н.І., Туркіна В.А., Мотика О., Фетько М.М., Кузьмінов Б.П., м. Львів, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького


16: 20-16:35 Обговорення
3 жовтня,1-й + 2-й потік

17:00–18:00

ЗАКРИТТЯ XVIIІ КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

ВИСТАВА КОРСАР ……

2-й потік

Програма конференції (2-й потік)

1 жовтня 2020 року

10:00–13:00

Науковий симпозіум: СУЧАСНА ОНКОЛОГІЯ

Модератор: Олег Дуда, голова УЛТ у Львові, заступник КНП ЛОР ЛОРЛДЦ, м. Львів


10:00-10: 05 ВІТАННЯ та ВСТУПНЕ СЛОВО

10:05-11:30 СИСТЕМНА ТЕРАПІЯ ЗАНЕДБАНОГО РАКУ: НЕВДАЧІ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Шпарик Ярослав, КНП ЛОР ЛОРЛДЦ, м. Львів

11:30-11:45 ПСЕВДОМІКСОМА ОЧЕРЕВИНИ: ПАЛІАТИВНИЙ ПІДХІД ЧИ АКТИВНА ТАКТИКА КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ?

Ярема Р.Р., Огорчак М.А., Фецич Т.Г. , КНП ЛОР ЛОРЛДЦ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:45-12:00 ЦИТОРЕДУКТИВНА ХІРУРГІЯ ТА ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНА ГІПЕРТЕРМІЧНА ХІМІОПЕРФУЗІЯ ПРИ ЛОКОРЕГІОНАРНО ПОШИРЕНИХ ПУХЛИНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Ткаченко О.І., Максимовський В.Є., Машуков А.О., Пирогов В.В., Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету, м. Одеса


12:00-12:30 Обговорення


13:00–15:00

Церемонія відкриття конгресу і Пленарне засідання

13:00–14:00 ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ. ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ

 • Професор Андрій Базилевич, президент Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ)

 • Академік Любомир Пиріг, почесний президент СФУЛТ

 • Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України

 • Роксоляна Горбова, голова СФУЛТ-США

 • Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), віце-президен СФУЛТ, Україна

 • Василь Антонів, голова УЛТР, Російська Федерація

 • Петро Ленчур, голова УАЛТПА, США

 • Роман Крегг, голова УЛТВБ, Велика Британія

 • Лавро Богодар Кучинський, Бразилія

 • Петро Стабішевський, голова УЛТП, Польща

 • Орест Чемерис, директор ДОЗ Львівської облдержадміністрації, Україна

 • Іван Сорока, президент Українського лікарського клубу, Україна

 • Олег Дуда, голова УЛТ у Львові, Україна

 • Андрій Батрух, ЛТН, Німеччина

 • Павло Ангелутца, голова УЛТА, Австралія

 • Оксана Соляк, член УЛТШ, Швейцарія


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: Андрій Базилевич, професор, президент СФУЛТ


14:00–14:15 ДІЯЛЬНІСТЬ СФУЛТ

Андрій Базилевич, проф. д-р мед. наук, професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, президент СФУЛТ, Львів

14:15–14:30 РОБОТА СФУЛТ у США–2020

Роксоляна Горбова, віце-президент СФУЛТ, голова СФУЛТ у США

14:30–14:45 ЛІКАРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ПОТРЕБА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ В УКРАЇНІ

Олег Мусій, президент ВУЛТ, Київ

14:45–15:00 БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК – ДУМКА ЛІКАРІВ

Микола Тищук, перший заступник голови правління ВУЛТ, голова правління Одеської крайової організації ВУЛТ, Одеса15:00–18:00

Науковий симпозіум:«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ. МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»

Модератор: Сергій Колісник, доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

15:00–15:05 ВІТАННЯ

15:05–16:00 ІНТЕРДИСИПЛІНАРНА РЕАБІТАЦІЙНА КОМАНДА – МИ ПРАЦЮЄМО РАЗОМ

Деркач Петро , Роман Рената, Калимон Наталя, Торонто, Канада

16:00–16:20 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Сайко Оксана, Медичний коледж Вісконсу, Вісконс, США)

16:20–16:40 КЛІНІЧНА ВЕРТЕБРОЛОГІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ

Колісник Петро, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м.Вінниця

16:40–17:00 МУЛЬТИПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ЛЮМБОСАКРАЛЬНОЮ РАДИКУЛОПАТІЄЮ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Губенко В., Ткаліна А, Соловйова В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ

17:00–17:20 СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Назар О., Мартинюк В., Майструк О., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ

17:20–17-40 РОЛЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНОРНОЇ КОМАНДИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДАХ ТА ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТА ЩО ПЕРЕНІС ВІДКРИТУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ

Тригуб Роман, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону м.Львів

17:40–18:20 РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА ТА ЕРГОТЕРАПЕВТА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ КОМАНДІ В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЧМТ)

Білянський Олег, Рокошевська Віра, КНП лікарня швидкої медичної допомоги, Український Католицький Університет, м.Львів

18:20–18-40 ГЕНІТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРІОЗ – ХВОРОБА ЗІ СПАДКОВОЮ СХИЛЬНІСТЮ

О.А. Корчинська, Б.М. Корчинський, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів


Обговорення Обговорення
2 жовтня 2020 року

9:00–13:00

Науковий симпозіум: СУЧАСНА ДЕРМАТОЛОГІЯ

Модератор: Орися Сизон, професор, завідувач кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького


9:00–9:15 ВІДКРИТТЯ

9:15–9:30 РОЗАЦЕА: ОПТИМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Возняк І.Я., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

9:30–9:45 КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ТЕРАПІЇ ПСОРІАЗУ

Асцатуров Г.Є., Львівський національний медичний університет імені Далина Галицького м. Львів

9:45–10:00 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ МІКОЗУ СТОП НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Дашко М.О.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

10:00–10:15 ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Вольбин С.В,Львівський національний медичний університет імені Далина Галицького м. Львів

10:15–10:30 ПРОЯВИ СИНДРОМУ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НА ОБЛИЧЧІ

Зайченко Я.О., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

10:30–10:45 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ МІКОЗУ СТОП НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Дашко М.О.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

10:45–11:00 ШКІРНІ СТИГМИ ПРИ ДЕЯКИХ ЕНДОКРИНОПАТІЯХ ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Бабак І.Д.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:00–11:15 ТОКСИКОДЕРМІЇ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ (ТЕРМІНОЛОГІЯ, ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ)

Іванюшко-Назарко Н.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:15–11:30 ДИФЕРЕНЦІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА КРОПИВ’ЯНКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕБІГУ ДЕРМАТОЗУ

Рудник Т.І.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:30–11:45 ЗНАЧЕННЯ БІОПСІЇ ШКІРИ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ РЯДУ ДЕРМАТОЗІВ

Чаплик-Чижо І.О.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:45–12:00 ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ІЗ СУПУТНЬОЮ АКТИВОВАНОЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Федорова У.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

12:00–12:15 ЗНАЧИМІСТЬ АВТОМАТИЧНОГО ТОТАЛЬНОГО ФОТОКАРТУВАННЯ ТІЛА В ПРАКТИЦІ ДЕРМАТОЛОГА

Дасюк Т.Є.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

12:15–12:30 ДЕРМАТОЗИ У ВАГІТНИХ

Сизон О.О., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів


12:30–13:00 Обговорення14:00–16:00

Стоматологія, щелепно-лицева хірургія

Модератор: Синиця Володимир, доцент кафедри терапевтичнї стоматології Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького


14:00–14:05 ВІТАННЯ та ВСТУПНЕ СЛОВО

14:05–14:20 ЯКІСНА ОЦІНКА ЗАГОЄННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПІД ВПЛИВОМ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ

Штибель Н.В., Варес Я.Е., Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів

14:20–14:35 ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГОРБОВО-КРИЛОПОДІБНИХ ІМПЛАНТАТІВ У ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛАХ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Гудзан Я.С., Варес Я.Е.,Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів

14:35–14:50 ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОГО ТРОМБОЦИТАМИ ФІБРИНУ ТА КОМПОЗИЦІЙ НА ЙОГО ОСНОВІ ПРИ АТИПОВОМУ ВИДАЛЕННІ НИЖНІХ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ

Сліпий В.З., Варес Я.Е., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів

14:50–15:05 ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕНННЯ МІЖЩЕЛЕПОВОГО СПІВВІДНОШЕННЯ В ПОЗИЦІЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ІНТЕРКУСПІДАЦІЇ ПРИ ЧАСТКОВИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНИХ РЯДІВ

Глушко Тарас, Вовк Юрій, Вовк В.Ю., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

15:05–15:20 ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЇ ПРЕПАРАТІВ “БЕТАДИН” ТА “АТОКСИЛ” ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ВЕРХІВКОВОГО ПЕРІОДОНТИТУ

Синиця Володимир, Довганик В.В., Гриновець В.С., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів

15:20–15:35 РОЛЬ РІДКИХ ФОРМ У ЩОДЕННІЙ ГІГІЄНІ ПОРОЖНИНИ РОТА

Гриновець Ігор, Синиця В.В., Гриновець В.С., Довганик В.В., Ріпецька О.Р. , Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів

15:35–15:50 ЗБЕРЕГТИ НЕМОЖЛИВО ЗНИЩИТИ. ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Бурій О, Комунальна третя стоматологічна поліклініки міста Львова, м. Львів

15:50–15:55 Обговорення16:00–17:00

Офтальмологія

Модератор: Абашина Наталія, Львівський національний медичний університет імені Данила. Галицького Вергун Андрій, Львівський національний медичний університет імені Данила. Галицького


16:00-16:05 ВІТАННЯ та ВСТУПНЕ СЛОВО

16:05-16:20 РАННЯ ДІАГНОСТИКА ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ: КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ

Абашина Н.М., Турчин К.Ю., Тимчук Д.С., Вергун А.Р., Косарчин Л.М., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», Комунальне некомерційне підприємство «5 міська поліклініка», м. Львів

16:20-16:35 ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ ОКА У ХВОРИХ НА ЕНДОКРИННУ КОМОРБІДНУ ПАТОЛОГІЮ

Абашина Н.М., Вергун А.Р., Волошин М.Р., Симбай Н.Н., Вергун О.М., Скіра Н.І., Комунальне некомерційне підприємство “Львівська обласна клінічна лікарня”, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів, Комунальне некомерційне підприємство «Жовківська центральна районна лікарня», м. Жовква

16:35-16:50 ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ З ІНСУЛІНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Гореча М.Ю., Лаповець Л.Є., Лаповець Н.Є., Національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів


16:50-17:00 Обговорення
3 жовтня 2020 року

9:00–13:00

Науковий симпозіум:ПСИХІАТРІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ. НЕВРОЛОГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ

Модератор: Наталя Боженко, доцент кафедри неврології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Модератор: Андрій Нетлюх, професор, завідувач відділення судинної та малоінвазивної нейрохірургії і неврології КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"


09:00-09:05 ВІТАННЯ

09:05-09:20 ЛЬВІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Фільц О.О., Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів

09:20-09:35 САМОТНІ РАЗОМ. ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Борщевська А.В., Кирилюк С.С., Качмарська М.О., Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів

09:35-09:50 ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД У ПРАКТИЦІ СТАЦІОНАРНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

Забор В.С.,Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, м. Львів

09:50-10:00 ЕМПІРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ООС)

Сулятицький І.В., Островська К.О., Львівський національний університет імені Івана Франка і Центр психології безпеки і оборони (ВГО), м. Львів

10:00-10:10 ДО ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОМБАТАНТІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ І СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Бабов К.Д., Заболотна І.Б., Польщакова Т.В., Гуща С.Г., Плакіда А.Л., Дмитрієва Г.А., ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеський національний медичний університет, м. Одеса

10:10-10:20 ПСИХОТЕРАПІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Островський М.М., Панасюк О.В., Зуб В.І.,КНП "5 міська клінічна поліклініка м. Львова

10:20-10:35 НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ МОВИ

Карабаєв Д.Т., Теленгатор О.Я., Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва, Київська міська клінічна лікарня № 11

10:35-10:50 СОМНОТЕРАПІЯ ТА ТРАНСДІАГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ РОЗЛАДІВ СНУ

Волошина О.Є., Інститут Розладів Сну та Психотравматичних Розладів, Центр Сомнотерапії Оксани Волошиної, м. Львів

10:50-11:05 ГОЛОВНИЙ БІЛЬ НАПРУГИ – СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Боженко Н.Л., Боженко М.І., Малярська Н.В.,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

11:05–11:20 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОСТІНСУЛЬТНИХ МОТОРНИХ І КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ

Гриб В.А., Ува-Агбонікхена І.Ф., Герасимчук В.Р.,Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

11:20–11:30 МІАСТЕНІЯ. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

Гіпп Ігор, КНП ЛОР ЛОРЛДЦ, м. Львів

11:30–11:45 МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕНИХ ЕНДОСКОПІЧНИХ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ДОСТУПІВ ПРИ ПУХЛИНАХ ОСНОВИ ЧЕРЕПА

Гук А.П., Паламар О.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», м. Київ

11:45–12:00 ПУХЛИНИ ІІІ ШЛУНОЧКА: ОДНОМОМЕНТНЕ ЕНДОСКОПІЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРИВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМІЇ

Гук А.П., Паламар О.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», м. Київ

12:00–12:15 ЦЕРЕБРАЛЬНІ СУДИННІ МАЛЬФОРМАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ЗОН ГОЛОВНОГО МОЗКУ: РАДІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ НЕЙРОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Нетлюх А., Комнацька, І., Кобилецький, О., Дутка І., КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова", Діагностичний центр «Євроклініка», Diagnostic centre “EuroClinic”, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів

12:15–12:30 СУБКРАНІАЛЬНА ХІРУРГІЯ (МОДИФІКАЦІЯ ДОСТУПУ DEROME) В ХІРУРГІЇ ПУХЛИН ДНА ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ

Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І., Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», м. Київ


12:15–12:30 Обговорення13:00–16:00

МІЖНАРОДНИЙ НЕЙРОРАДІОЛОГІЧНИЙ СИМПОЗІУМ, проводиться щороку завдяки співпраці з ГО «Друзі радіології в Україні»

Модератор: Михайло Сороківський, завідувач кафедри променевої діагности Львівський національний медичний університет імені Данила. Галицького, м. Львів


13:00–13:05 ВІТАННЯ

13:05–14:00 ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ ТРОМБОЗ

Лаура Олеага / Dr. Laura Oleaga, Професор і завідувач радіології університетської клініки Барселони, голова Комітету з освіти Європейського товариства радіологів

14:00–15:00 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТУПИХ ТРАВМ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Аджай Малхотра / Ajay Malhotra, Доцент кафедри радіології та біомедичної інженерії Єльського університету, (медичний факультет)

15:00–15:30 ПОСТУПОВИЙ РОЗВИТОК ГІПЕРІНТЕНСИВНОГО СИГНАЛУ КІСТКОВОГО МОЗКУ ПІСЛЯ ЩОМІСЯЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ З ПОТРІЙНИМ ДОЗУВАННЯМ ГАДОЛІНІЮ ЧЕРЕЗ РІК, З МЕТАБОЛІЧНОЮ КОРЕЛЯЦІЄЮ

Лев Волянський / Leo Wolansky, Професор i головний радіолог, Медичний факультет Університету Коннектикуту (Фармінгтон, США)


15:30–15:45 Обговорення3 жовтня,1-й + 2-й потік

17:00–18:00

ЗАКРИТТЯ XVIIІ КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

ВИСТАВА КОРСАР ……

ОРГАНІЗАТОРИ, ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР:

ОРГАНІЗАТОРИ:

Партнери:

СПЕЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР