bannerMain

Програма

Модератор конгресу: Орлик Сергій , експерт медичного та фармацевтичного ринків

9:00–9:30 вхід для онлайн-участі зареєстрованих учасників

Світова проблема протимікробної резистентності: фундаментальні дослідження, аналіз та нагальні дії

9:30–12:00 Симпозіум № 1, стратегічний

9:30-10:00 Національний план заходів з протидії мікробної резистентності

Олег Степанович Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства

10:00-10:30 Європейське дослідження — Що європейські лікарі знають про антибіотики та стійкість до антибіотиків?

Аннабель Сібом, Annabel Seebohm LL.M, онлайн, Постійний комітет європейських лікарів, Standing Committee of European Doctors (CPME)

Пьотр Колчинський, Kolczyński Piotr, Постійний комітет європейських лікарів, Standing Committee of European Doctors (CPME)

10:30-11:10 Українське дослідження — Що українські лікарі знають про антибіотики та стійкість до антибіотиків? Аналітика ринку та лікарських призначень

Лана Лур'є, кандидат медичних наук, Client Business Partner компанії «Медикал Дата Менеджмент»

11:10-11:35 Роль дезінфектантів у розповсюдженні стійкості до антибіотиків

Олена Володимирівна Мошинець, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України


11:35-12:00 Медична дискусія

Протимікробна резистентність. Механізми формування, клініка, діагностика

12:00–14:30 Симпозіум № 2, аналітичний

12:00-12:25 Мікробний біофільм у формуванні протимікробної резистентності

Мар’яна Володимирівна Слободяник, викладач Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

12:25-12:50 Мікробіом порожнини рота як джерело стійкості до антибіотиків

Ірина Петрівна Мазур, доктор медичних наук, професор Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

12:50-13:15 Інфекція, пов’язана із наданням медичної допомоги: клініко-фармакологічні аспекти

Микола Валентинович Хайтович, доктор медичних наук., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

13:15-13:40 Проблема антибіотикорезистентності біоплівкотвірних умовно-патогенних мікроорганізмів. Генетичні аспекти формування біоплівки

Марина Валеріївна Кривцова, кандидат біологічних наук, доцент, лікар клінічної лабораторної діагностики, мікробіолог, кафедра фундаментальних медичних дисциплін, кафедра генетики та мікробіології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

13:40-14:05 Проблема антибіотикорезистентності в лікуванні запальних станів

Ольга Анатоліївна Бурка, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, науковий консультант медичної лабораторії «ДІЛА»

Тетяна Миколаївна Тутченко, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», відділ репродуктивного здоров’я ДНУ «ЦІМТ НАН України», науковий консультант медичної лабораторії «ДІЛА»


14:05-14:30 Медична дискусія

Практика протистояння протимікробній резистентності. Впровадження національних настанов щодо управління протимікробною резистентністю

14:30–18:00 Симпозіум № 3,науково-організаційний

14:30-14:55 Застосування антибіотикотерапії на первинній ланці

Лариса Федорівна Матюха, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, президент Української асоціації сімейної медицини

14:55-15:20 Раціональна антибіотикотерапія в лікуванні інфекційно-запальних процесів репродуктивної системи жінки

Тетяна Феофанівна Татарчук, доктор медичних наук, професор, член кореспондент НАМН України, заступник директора ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», президент ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»

15:20-15:45 Раціональна антибактеріальна терапія–2021

Олексій Миколайович Нестеренко, онлайн, професор, завідувач кафедри анестезіології Донецького національного медичного університету

15:45-16:10 Неантибактеріальне лікування неускладнених циститів

Сергій Петрович Пасечніков, професор, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України

16:10-16:35 Фармакотерапія хворих з негоспітальними інфекціями дихальних шляхів: новий гравець на полі

Ярослав Олександрович Дзюблик, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

16:35-17:00 Сучасні протоколи лікування генералізованого пародонтиту. Чи потрібно призначати антибіотики?

Оксана Вікторівна Копчак, доктор медичних наук, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет»


17:00-17:20 Медична дискусія

17:20-18:00 Підсумки конгресу — Резолюція-звернення

Запрошуємо взяти участь у роботі 1-го Національного медичного конгресу з міжнародною участю «ПРОТИМІКРОБНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ. СВІТОВІ ВИКЛИКИ».

Інфо

Стрімке зростання резистентності до протимікробних лікарських засобів є глобальним викликом для медицини та потребує вжиття невідкладних заходів. Для України стратегічним завданням є детальне вивчення проблеми з наступним впровадженням Національного плану дій боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів.

КЛЮЧОВІ ТЕМИ І УЧАСНИКИ КОНГРЕСУ

img

В рамках Конгресу:

  • • Перша публікація результатів Українського дослідження з питань резистентності до протимікробних лікарських засобів за програмою європейського опитування лікарів
  • • Звернення до Кабміну та РНБО України - «Про затвердження Національного плану дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів»
img

В програмі Конгресу:

  • • Досвід країн світу
  • • Фундаментальні дослідження,нові діагностичні тест системи, нові маркери резистентності до протимікробних препаратів
  • • Впровадження національних настанов щодо управління резистентністю до протимікробних препаратів, запровадження інформаційно-просвітницької кампанії

СПІКЕРИ ТА ЕКСПЕРТИ

Кривцова Марина

к.б.н., доцент лікар клінічної лабораторнї діагностики, мікробіолог,кафедра фундаментальних медичних дисциплін кафедра генетики та мікробіологіїДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Колчинський Пьотр

Standing Committee of European Doctors (CPME)

Мазур Ірина

доктор медичних наук, професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Матюха Лариса

доктор медичних наук, зав. каф. сімейного медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика, президент Української асоціації сімейної медицини

Мошинець Олена

к.біол.н., старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Мусій Олег

президент Всеукраїнського лікарського товариства

Сібом Аннабель

Seebohm Annabel LL.M, Постійний комітет європейських лікарів, Annabel Seebohm LL.M., Standing Committee of European Doctors (CPME)

Слободяник Мар’яна

викладач Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Співак Микола

д.біол.н, професор, член-кореспондент НАН України Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

Хайтович Микола

д. мед.н., професор, зав. каф. клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Татарчук Тетяна

д.м.н., професор, член кореспондент НАМН України, заступник директора ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», президент ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»

Лана Лур'є

кандидат медичних наук, Client Business Partner компанії «Медикал Дата Менеджмент»

Нестеренко Олексій

професор, завідувач кафедри анестезіології, Донецького національного медичного університету

Пасечніков Сергій

професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім.О.Богомольця

Дзюблик Ярослав

доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського

Бурка Ольга

к. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, науковий консультант медичної лабораторії «ДІЛА»

Тутченко Тетяна

к. мед. н., ст. науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», відділу репродуктивного здоров’я ДНУ «ЦІМТ НАН України», науковий консультант медичної лабораторії «ДІЛА»

Умови участі, реєстрація, контакти

Контакти організаторів:

Реєстрація учасників: Tел./факс: +38 0 (44) 585-97-10 (внутр. – 310)

Сертифікати: для безперервної дистанційної освіти медичних працівників - 10 балів будуть надані в електронному форматі після тесту про участь

Контакти оргкомітету: з питань партнерства та реклами – pavel.kishko@ukrcomexpo.com, моб.+380504431434

Контакти оргкомітету для надсилання матеріалів: conference@ukrcomexpo.com

Матеріали конгресу: затверджені Експертною радою конгресу матеріали будуть опубліковані у часописі «Українські медичні вісті»

ОРГАНІЗАТОРИ, СПОНСОРИ, ПАРТНЕРИ

Організатори:

Офіційна підтримка:

Співорганізатори:

Партнери:

Медичні партнери:

Аналітичні партнери:

Генеральний інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:

img
img
img
img